4 24 V « », 25–28 F, - «».

30 , 100 - , , .

« − », , , -, .

, - , , .

  - «» «-».

« »

27 4 XII « », 12–15 H - «».

, , , , , , , , .

« » « . », : , , , , .

100 , . , - , , , «? ? ?», .

- «» «-».

  « » « »

22 4 XVII « », XIII « ». 5–7 H - «».

4000 , , , . , , , .

, , , , . 120 12 , , , , . , , .

  - «» «-».

.