Medical and pharmaceutical forum Medical industry 2019

Event information:

Date: 22 oct 2019 - 24 oct 2019

Complex: EXPOFORUM

Venue: pavilion H

Organizer: ExpoForum International

Event type: Forum

Website: https://medin.expoforum.ru/

Saint-Petersburg international medical and pharmaceutical forum Medical industry.

Back to events
Back to events
federalnyj-prosvetitelskij-marafon-novye-gorizonty-rossijskogo-obshestva-znanie-2022

Date: May 17, 2022 - May 19, 2022

Complex: EXPOFORUM

Venue: Экспофорум

konsultacionnaya-sessiya-izmeneniya-v-trudovom-zakonodatelstve-novyj-razdel-x

Date: May 26, 2022 - May 26, 2022

Complex: EXPOFORUM

Venue: Событие Онлайн

Hipposphere 2022

Date: June 10, 2022 - June 13, 2022

Complex: EXPOFORUM

Venue: DERBY equestrian club Enkolovo village, Leningrad region

The St. Petersburg International Economic Forum. SPIEF'2022

Date: June 15, 2022 - June 18, 2022

Complex: EXPOFORUM

Venue: EXPOFORUM